Monday, April 26, 2010

Fotím, tedy jsem … novinář

Cenu Ferdinanda Peroutky za rok 2010 získával Matěj Kropáček, toho času prodavač sušených květin a majitel digitálního fotoaparátu. Letošní laureát oslovil porotu originálně pojatou reportáží z návštěvy továrny na umělé kaktusy. Atmosféru v sále popsala naše čtenářka Linda Koukavá jakou „velmi hustou“ a zároveň do redakce zaslala z mobilního telefonu fotografii vítěze.

Vizualizace a amatérizace (příp. decentralizace), to jsou dva z hlavních rysů současné žurnalistické produkce. Autorem zprávy není profesionální novinář, ale kdokoli jiný. Máte-li po ruce záznamovou techniku (fotoaparát, mobilní telefon nebo videokameru), vyrazte do ulic a zpravte svět o dění kolem vás.

Internetové zpravodajské servery nabízí několik možností, jak se spolupodílet na tvorbě konzumovaného obsahu. Vedle komentářů (upozorňujících například na chyby v textu), hlasování v anketách nebo tvorby mediální agendy (pořadí článků na home page odráží aktuální výsledky návštěvnosti), kde působí jako doprovodný činitel, mohou získat majoritní kontrolu nad tvorbou zpravodajství.

Naposledy tuto službu z českých serverů zprovoznil 1. dubna 2010 portál iDnes.cz – rubrika „Zprávy“ obsahuje dílčí kategorie Domácí, Zahraniční, Černá kronika, Věda a příroda, Praha, Brno a také Očima čtenářů. Princip je jednoduchý: „Stali jste se svědky zajímavé události? Vyfotili jste zpravodajskou zajímavost, se kterou se chcete podělit s ostatními? Pošlete nám své záběry a staňte se zpravodajem iDNES.cz,“ nabádá server v úvodu. Podobnou aplikaci nabízí také zpravodajský web TV Nova pod označením „Vaše zprávy“ na portálu tn.cz a internetová verze Brněnského deníku pod názvem „Čtenář reportér“.

Obsah vytvářený návštěvníky (tzv. user generated content) zpravodajských serverů případně aktivními „lidmi původně označovanými za publikum“ není na internetu novinkou. Média jej buď používají jako součást centrálně produkovaného textu (např. dotazy diváků nahrané na YouTube vysílané v Otázkách Václava Moravce speciál - viz video níže)

nebo k výrobě metakomunikační zprávy referující o existenci daném obsahu (viz např. článek "Požár Průmyslového paláce na vašich fotkách a videích")

Oproti výše uvedeným příkladům je však Očima čtenářů odlišná – uživatele staví do pozice téměř autonomního tvůrce, který rozhoduje o výběru tématu, způsobu zpracování i času publikování. Zpravodajské servery si v redakčních pravidlech vyhrazují možnost nahraný materiál nejprve zkontrolovat a poté zveřejnit, případně jej zamítnout jako nevhodný. Tento nástroj však slouží k filtraci a priori nezákonného obsahu, nejedná se o funkci editora, případně fotoeditora v pravém smyslu tohoto slova, ačkoli jej za takového iDnes.cz vydává.

Motivace mediální skupiny Mafra, a.s., ke spuštění podobného díla je zřejmá – proměnit část ze svých přibližně 200 tisíc reálných uživatelů každý den na informační zdroje o dění po celém Česku. Čtenáři jsou ke sdílení fotografií motivováni také možnou finanční odměnu v případě využití fotografie ať již v tištěném vydání deníku MF Dnes nebo jeho on-line mutaci iDnes.cz.

V idealistické verzi se jedná o projev konceptu kolektivní inteligence v praxi, kdy by obraz sociální reality v médiích spoluvytvářela nikoli úzká skupinka redakčních pracovníků, ale široká „masa“ návštěvníků serveru iDnes.cz. Aplikace umožňuje již nahrané a zveřejněné snímky doplňovat, případně opravovat komentáři. Platforma ale není plně otevřená – na eventuální chyby lze pouze upozorňovat, korekce je možná pouze přes žádost správci systému.

Pravdu máme všichni

Portál v pravidlech nahrávání informací zavazuje všechny přispěvatele k prohlášení, že „fotografie (záznam) byly pořízeny v souvislosti s událostí, která je uvedena v doprovodném textu k fotografii (záznamu)“. Jednoduchý test autora tohoto příspěvku však prokázal problematičnost celého projektu v souladu s myšlenkami Cory Doctorowa, že aktivní uživatelé na webu lžou, jsou líní a hloupí.

Ve čtvrtek 22. dubna 2010 jsem pomocí formuláře nahrál do rubriky „čtenáři sobě“ autorskou fotografii tropického motýla – ačkoli se jedná o druh morpho peleides (fotografie pro srovnání například ZDE) vydával jsem jej v popisku snímku za „otakárka mandlového“, který podle dostupných informací vůbec neexistuje. Obsah byl zanedlouho zveřejněn s chybným popiskem. Ačkoli se jedná o zdánlivou banalitu, otevírá prostor pro kritickou úvahu nad celým projektem Očima čtenářů, respektive i podobných aplikací na jiných zpravodajských serverech.

Foto: Print screen webu iDnes.cz - Očima čtenářů v neděli 25. dubna 2010

Novináři nejsou bezchybně precizní stroje, ale základ jejich profese stojí na práci s informacemi. Je možné považovat příspěvky v rubrice Očima čtenářů za žurnalistický obsah, jakkoli nesplňuje profesní požadavky vyváženosti nebo ověření údajů? Ano, vzhledem k dodatečným aspektům, které mu iDnes.cz jako zřizovatel de facto propůjčil (a nadále propůjčuje): Výše zkoumaná rubrika je zařazená do hlavní rubriky „Zprávy“, pro obsah tvořený výhradně uživateli bez dozoru redakce je k dispozici již delší čas fungující prostor blogů, případně tzv. fotoblogů, iDnes.cz ustavením mechanismu kontroly nahrávaného obsahu editorem před publikací na sebe nezáměrně bere funkci revizora pravdy, v popisku služby explicitně pojmenovává čtenáře jako potenciálního „zpravodaje iDnes.cz. Výše zmíněný pokus však prokázal, jak snadno lze na tento web umístit záměrně zkreslenou informaci.

Obdobný přístup najdeme i na konkurenčním serveru tn.cz, jež příspěvky uživatelů označuje jako „Vaše zprávy“ a vyhradil jim místo v horní navigační liště (vedle a odlišně od rubriky Blogy). Každý nahraný obsah také prochází procesem schválení a dodání „puncu virtuální objektivity“. Serveru Televize Nova navíc v podmínkách nahrání nového obsahu chybí výslovné opatření proti falsifikaci či dodatečným úpravám vizuálních či textových informací.

Lukáš Rozmajzl

No comments:

Post a Comment